0520073
Διαστάσεις: 12 cm διάμετρο, 4 cm ύψος, 2 cm καπέλο χείλος