Πλήρης 4-χρωμη εκτύπωση.
Μελάνι άοσμο, άγευστο, ασφαλές για τα τρόφιμα.

Χωρητικότητα

4oz, 8oz, 12-14oz, 16oz